Patyna, Elkien en WoonZorgNederland willen een start maken met de herontwikkeling van Nij Stapert. De vraag is: hoe ontwikkelt de vraag naar wonen en zorg in Wommels zich? Wat is er nodig op het gebied van wonen, zorg en welzijn? En hoe gaat we dit organiseren? Samen met de inwoners van Wommels willen Patyna, Elkien en WoonZorgNederland deze vragen beantwoorden.

Daarom is er op donderdag 20 juli a.s. een speciale bijeenkomst in party- en activiteitencentrum It Dielshûs in Wommels. Tijdens deze bijeenkomst staat de toekomstige invulling van wonen, welzijn en zorg in Wommels centraal. Alle inwoners uit Wommels en omgeving worden uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren. De avond begint om 19.30 uur. Jan Willem Wolff zal de bijeenkomst begeleiden.

De inbreng van de avond vormt een basis voor een nieuwe, gezamenlijke en toekomstbestendige visie op zorg, welzijn en wonen in Wommels. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Patyna, Elkien en WoonZorgNederland hopen op een grote opkomst. Tijdens de avond zullen ook de plannen voor de herontwikkeling van het gemeentehuis worden gepresenteerd.