Moandeitejûn  spylje de dames fan fuotbalferiening SDS harren kampioenswedstriid op sportpark de Skoalleseize yn Easterein.  Om 19.00 oere moatte se tsjin vv. Warga. Se kinne jûn al kampioen wurde omdat harren grutste konkurint QVC sneon ferlen hat.

Vr1

(foto: vvSDS)