Veel Eastereiners hebben de afgelopen jaren op de een of andere manier waardevol contact gehad met onze dominee, Riemer Praamsma. Na 9 jaar en 9 maanden trouwe dienst neemt Riemer afscheid van onze gemeente i.v.m. zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente van Tjalleberd – de Knipe. Op zondag 19 mei 2019 om 14.00 uur vindt de afscheidsdienst plaats in de Martinikerk te Easterein, waarbij iedereen van harte uitgenodigd is. Aansluitend is er een receptie in Noflik, waar ook iedereen van harte welkom is.