Nijs

Openingstijden zomervakantie Bieb Wommels

In de zomervakantie is de Bibliotheek in Wommels niet open op de vrijdagavond en op woensdag 7 augustus i.v.m. de Freule maar verder kun je er op de normale tijden terecht.

Jong-Feintepartij – 24 july 2019 – 15e edysje!

Op de 4e woansdei fan july is de 15e edysje fan de Jong-Feintepartij, de spesjale KNKB ôfdielingswedstriid foar junioaren fan 17 oant en mei 21 jier. Woansdei 24 july 2019 giet it om 10.00 oere hinne en moandei 22 july 2019 is de lotting fan de wedstriid om 20.00 oere...

Glasvezel: noch 3 dagen!

Noch trije dagen om dy yn te skriuwen foar glasvezel (glêstried)! Foar 10 july, dus oant en mei 9 july kinst in oansluting oanfreegje.

Nog één kans op glasvezel in Easterein!!!

U bent bedolven onder allerlei informatie over glasvezel in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dorpsbelang vindt het belangrijk om haar visie hierover met u te delen. Er waren twee partijen voor de aanleg van glasvezel in Súdwest-Fryslân. Kabel Noord en DFM/ Glasvezel...

Easterein yn aksje nei fernielings Jeneverpôle

Omkoalen hawwe fernielingen oanrjochte op de Jeneverpôle. Fia Easterein fraach & oanbod, in groep foar it doarp op Facebook, kamen der ek fuortdaliks reaksjes binnen. Omrop Fryslân makke der in item fan.

Zwembad De Klomp 45 jier

Dit jier bestiet Zwembad De Klomp 45 jier. Dat fynt it swimbad wol in feestje wurdich! Fan freed 5 oant en mei snein 7 july is it jubileum feestwykein. It programma Mei op freedtejûn diskoswimmen troch DJ Tom Wijna & Friends en in grutte stoarmbaan op it gêrs....

Doarpsfeest 2019

Wat wiene it wer moaie feesten! Noch efkes neigenietsje? Dat kin! Facebook Oranje & Heitelân Foto's Henk Bootsma fan it matinee (op Facebook)

Orgelconcert Martin Mans in Martinikerk

De eerste  orgelbespeling van dit seizoen in de serie Orgelconcerten in de fraaie Martinikerk te Easterein wordt op donderdag 18 juli 2019 om 20.00 uur op veler verzoek verzorgd door de populaire organist Martin Mans. Over Martin Mans Martin Mans werd in 1965 geboren...

Voorlezen en zwemmen op vrijdag 28 juni

Luister naar een ‘nat’ verhaal in de Bibliotheek en ga daarna met korting zwemmen bij zwembad De Klomp! Of haal een gratis ijsje bij de kiosk als je al een zwemabonnement hebt. Vrijdag 28 juni 2019 - 14.30 uur Bibliotheek Wommels Voor kinderen t/m 6 jaar

22 juny: NK Froulju (keatsen) yn Easterein

Sneon 22 juny 2019 fanôf 10.00 oere sille de froulju yn Easterein stride om it Nederlânsk kampioenskip keatsen. Dit sil plak fine op Sportpark De Skoalleseize. We wolle jim hjirby útnûgje om de froulju yn aksje te sjen. De tagong is fergees Foar Easterein steane dizze...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 13-07-19 - hele dag - Zomervakantie BO en VO
  • 24-07-19 - hele dag - groene container
  • 24-07-19 - 09:00 - Jong Feintepartij op de Skoalleseize
  • 31-07-19 - hele dag - grijze container
  • 07-08-19 - hele dag - groene container
  • 10-08-19 - hele dag - Ald papier

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws