Doarpsaginda

MaandWeekDag
juli 2018
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
25-06-18

Categorie: AlgemienDe Foareker: Studzjedei personiel. Learlingen binne frij

De Foareker: Studzjedei personiel. Learlingen binne frij
26-06-18 27-06-18

Categorie: AlgemienGroene container

Groene container

Categorie: AlgemienLéste ynleverdatum kopij doarpskrantsje

Léste ynleverdatum kopij doarpskrantsje

Categorie: AlgemienKF Easterein jongereinpartij

KF Easterein jongereinpartij
28-06-18 29-06-18

Categorie: AlgemienDe Foareker: Fit en veilig in het water voor de groepen 5 t/m 8

De Foareker: Fit en veilig in het water voor de groepen 5 t/m 8
30-06-18 01-07-18

Categorie: AlgemienTsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. S. Ypma fan Frensjer

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. S. Ypma fan Frensjer

Categorie: AlgemienLedenpartij Battle Easterein vs Wommels (KF Easterein + KF Wommels)

Ledenpartij Battle Easterein vs Wommels (KF Easterein + KF Wommels)
02-07-18

Categorie: AlgemienDe Foareker: Oudergesprekken learlingen groep 1 t/m 7

De Foareker: Oudergesprekken learlingen groep 1 t/m 7
03-07-18 04-07-18

Categorie: AlgemienGrijze container

Grijze container
05-07-18

Categorie: AlgemienDe Foareker: Oudergesprekken learlingen groep 1 t/m 7

De Foareker: Oudergesprekken learlingen groep 1 t/m 7
06-07-18

Categorie: AlgemienDe Foareker: Fit en veilig in het water voor de groepen 5 t/m 8

De Foareker: Fit en veilig in het water voor de groepen 5 t/m 8
07-07-18 08-07-18

Categorie: AlgemienZwembad de Klomp: Ontbijtzwemmen

Zwembad de Klomp: Ontbijtzwemmen

Categorie: AlgemienTsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. R. Praamsma (jûnsmiel)

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. R. Praamsma (jûnsmiel)

Categorie: AlgemienKF Easterein senioren ledepartij

KF Easterein senioren ledepartij
09-07-18

Categorie: AlgemienSmashtoernoois Tennisferiening Easterein

Smashtoernoois Tennisferiening Easterein

Categorie: AlgemienTF Smash Smashtoernoai

TF Smash Smashtoernoai

Categorie: AlgemienSkilpeinkonsert Wilhelmini's en Wilhelmina

Skilpeinkonsert Wilhelmini's en Wilhelmina
10-07-18

Categorie: AlgemienSmashtoernoois Tennisferiening Easterein

Smashtoernoois Tennisferiening Easterein

Categorie: AlgemienTF Smash Smashtoernoai

TF Smash Smashtoernoai
11-07-18

Categorie: AlgemienSmashtoernoois Tennisferiening Easterein

Smashtoernoois Tennisferiening Easterein

Categorie: AlgemienTF Smash Smashtoernoai

TF Smash Smashtoernoai

Categorie: AlgemienGroene container

Groene container
12-07-18

Categorie: AlgemienSmashtoernoois Tennisferiening Easterein

Smashtoernoois Tennisferiening Easterein

Categorie: AlgemienTF Smash Smashtoernoai

TF Smash Smashtoernoai
13-07-18

Categorie: AlgemienSmashtoernoois Tennisferiening Easterein

Smashtoernoois Tennisferiening Easterein

Categorie: AlgemienTF Smash Smashtoernoai

TF Smash Smashtoernoai

Categorie: AlgemienZwembad de Klomp: Discozwemmen

Zwembad de Klomp: Discozwemmen
14-07-18

Categorie: AlgemienSmashtoernoois Tennisferiening Easterein

Smashtoernoois Tennisferiening Easterein

Categorie: AlgemienTF Smash Smashtoernoai

TF Smash Smashtoernoai

Categorie: AlgemienOud papier Wilhelmina

Oud papier Wilhelmina

Categorie: AlgemienKF Easterein jongereinpartij

KF Easterein jongereinpartij
15-07-18

Categorie: AlgemienTsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. J. Hannessen Heerenveen

Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. J. Hannessen Heerenveen
16-07-18 17-07-18 18-07-18

Categorie: AlgemienGrijze container

Grijze container

Categorie: AlgemienOfskied groep 8 de Foareker

Ofskied groep 8 de Foareker
19-07-18

Categorie: AlgemienOargelkonsert Martin Mans (Martinitsjerke Easterein)

Oargelkonsert Martin Mans (Martinitsjerke Easterein)
20-07-18 21-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
22-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Categorie: AlgemienTsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. R. Praamsma

Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. R. Praamsma
23-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
24-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
25-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Categorie: AlgemienGroene container

Groene container

Categorie: AlgemienKF Easterein Jongfeintepartij. Junioren ôfdieling

KF Easterein Jongfeintepartij. Junioren ôfdieling
26-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
27-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
28-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
29-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Categorie: AlgemienTsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Mw. S. Zwart Lippenhuizen

Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Mw. S. Zwart Lippenhuizen
30-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
31-07-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
01-08-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Categorie: AlgemienGrijze container

Grijze container

Categorie: AlgemienPC Frentsjer

PC Frentsjer
02-08-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
03-08-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
04-08-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis
05-08-18

Categorie: AlgemienSimmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Simmerfekânsje basis- en foartset ûnderwiis

Categorie: AlgemienFreuletsjinst op it keatsfjild yn Wommels

Freuletsjinst op it keatsfjild yn Wommels